Služba zaštite i spašavanja

Kontakt

 • Bulevar Revolucije 1,
 • Bar, Crna Gora
 • Tel. +382 30 313 171
 • Tel. +382 68 080 936

Služba zaštite vrši poslove koji se odnose:

 • na spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija;
 • pripremu plana zaštite od požara na području Opštine i učestvuje u izradi nacrta i predloga odluka iz oblasti protivpožarne zaštite;
 • preduzimanje preventivnih mjera zaštite od požara, izradu planova i procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od požara, poplava, eksplozija, vršenje kontrole punjenja i opravke protivpožarnih aparata i drugih tehničkih sredstava; edukaciju građanstva;
 • učestvovanje u gašenju požara; organizovanje spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i drugih dobara u slučaju požara, prirodnih tehničko-tehnoloških nesreća i vrši evakuaciju sa tog područja, kao i u slučajevima saobraćajnih udesa i drugih vanrednih situacija;
 • saradnju sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;
 • organizaciju redovnih obuka vatrogasaca i redovnu provjeru psihofizičkih sposobnosti za obavljanje poslova; učestvovanje u obukama vatrogasaca i predavanjima van opštine;
 • praćenje i sprovodjenje zakona i drugih propisa; priprema informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i resorna ministarstva i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima;
 • pripremanje izvještaja o radu za Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
 • postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 • druge poslove iz ove oblasti u skladu sa zakonskim i drugim propisima.