Slobodan pristup informacijama

Zakon o slobodnom pristupu informacijama možete preuzeti ovdje. Javne nabavke Opštine Bar   Odštampaj