Slobodan pristup informacijama

Zakon o slobodnom pristupu informacijama možete preuzeti ovdje.

Javne nabavke Opštine Bar

 

path: downloads/15 Služba Glavnog gradskog arhitekte/Konkurs_bazen/Izmjene javnog poziva i raspisa sa prilogom saobraćaja iz DUP-a Topolica III, sa odgovorima na pitanja