Slobodan pristup informacijama

Zakon o slobodnom pristupu informacijama možete preuzeti ovdje.

Javne nabavke Opštine Bar

 

path: downloads/05 Sekretarijat za finansije/Spisak javnih funkcionera sa zaradama/02 2022