Slobodan pristup informacijama

path: downloads/06 Sekretarijat za lokalnu samoupravu/Etički kodeks lokalnih službenika i namještenika