Sekretar

nikoleta

Nikoleta Pavićević

VD Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora

Rođena 23.07.1987. godine u Podgorici

 

OBRAZOVANJE:


 

  • Osnovna škola “Jugoslavija” u Baru
  • Gimnazija “Niko Rolović” – jezički smjer u Baru
  • Diplomirala na Univerzitetu Crne Gore – Arhitektonski fakultet, Podgorica

 

RADNO ISKUSTVO:

  • Od 2011.- 2015. godine radila u Ministarstvu održivog razvoja i turizma u Direktoratu za planiranje prostora, kao samostalni savjetnik.
  • Od septembra 2015.godine do oktobra 2018. godine obavljala poslove rukovodioca Direkcije za lokalna planska dokumenta u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.
  • Od oktobra 2018.godine obavlja poslove vršioca dužnosti sekretara Sekretarijata za uređenje prostora u opštini Bar.

OSTALO:

  • Govori engleski jezik, udata,majka jednog djeteta.