Novosti

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTENJEM SVIH NEURUČENIH RJEŠENJA O UTVRĐENOM POREZU NA NEPOKRETNOSTI I TURISTIČKE TAKSE ZA 2021.GODINU

  • 12/10/2021
Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, da će Sekretarijat za finansije Opštine Bar, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list Crne Gore, broj 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave («Službeni list Crne Gore-opštinski propisi», broj 40/18), izvršiti dostavljanje […]
Detaljnije
 

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM SVIH NEURUČENIH RJEŠENJA O UTVRĐENOM POREZU NA NEPOKRETNOSTI I TURISTIČKE TAKSE ZA 2020. GODINU

  • 12/10/2020
Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, da će Sekretarijat za finansije Opštine Bar, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom  postupku („Službeni list Crne Gore“, broj 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 40/18), […]
Detaljnije
 2