Novosti

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM SVIH NEURUČENIH RJEŠENJA O UTVRĐENOM POREZU NA NEPOKRETNOSTI I TURISTIČKE TAKSE ZA 2020. GODINU

  • 12/10/2020
Obavještavaju se svi vlasnici nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, da će Sekretarijat za finansije Opštine Bar, na osnovu člana 87 Zakona o upravnom  postupku („Službeni list Crne Gore“, broj 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), a u vezi člana 13 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 40/18), […]
Detaljnije
 1

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  • 01/11/2019
Obavještavamo poreske obveznike koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji opštine Bar, da izmire svoje poreske obaveze, naročito da izmire svoja zaostala dugovanja, jer poreski organ vršiti obračun kamate za neblagovremeno plaćanje po stopi od 0,03% dnevno, počev od narednog dana  od dana dospjelosti, i preduzima zakonske mjere prinudne naplate zaostalog duga, shodno Zakonu o poreskoj administraciji […]
Detaljnije