Sekretar Skupštine

mr Aleksandra Grabež IMG_1678

Sekretar Skupštine opštine

Rođena: 14.07.1978. godine u Baru

 

 

OBRAZOVANJE:


 

 • Osnovna škola “Blažo Jokov Orlandić” Bar
 • Gimnazija “Niko Rolović”
 • Pravni fakultet, Univerzitet Crne Gore-Podgorica
 • Državni ispit-stručni ispit za rad u državnim organima
 • Poslediplomske studije na katedri za krivično pravo-Pravni fakultet-Kragujevac
 • Pravosudni ispit
 • Advokatski ispit

 

RADNO ISKUSTVO:


 • Sekretar Skupštine opštine Bar od 2017
 • Sekretar AD”Port of Adria”Bar 2009-2017
 • Rukovodilac pravnih poslove AD”Luka Bar”Bar 2003-2009
 • Pripravnik AD”Luka Bar”AD 2002-2003
 • Član OO SD Bar
 • Potpredsjednica foruma žena SD Bar

 

POZNAVANJE JEZIKA:


 • Engleski

 

OSTALO:


 • Državljanstvo: Crnogorsko
 • Udata, majka jednog djeteta