Savjeti u SO Bar

SAVJET  ZA DAVANJE PREDLOGA NAZIVA NASELJA, ULICA I TRGOVA

 

SAVJET ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

 

SAVJET ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

 

SAVJET ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA INVALIDNIH I HENDIKEPIRANIH LICA

 

SAVJET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE