Sastanak upravljačkog odbora projekta Cross Border Ol u Tirani