Sastanak Tima za upravljanje u vanrednim situacijama: situacija je pod kontrolom