Zabrana građevinskih radova u priobalnom području opštine Bar od 20. jula do 20. avgusta