Reagovanje Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštine Bar