Reagovanje Opštine Bar na saopštenje Momčila Lekovića: Kada iste poslove sklapaju opštine gdje su na vlasti Demokrate, Leković nema primjedbi