Raspisan konkurs za idejno arhitektonsko rješenje zatvorenog olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima u Baru