Raičević sa predstavnicima Vojske Crne Gore u posjeti selu Lunjići u Mrkojevićima