Raičević predstavio izvještaj o radu: Uprkos epidemiji, ostvarenje budžeta Opštine Bar 99,5%, izmirene sve obaveze, započeti novi kapitalni projekti