Raičević povodom Međunarodnog dana bijelog štapa primio predsjednika Organizacije slijepih: Opština Bar ne stvara barijere već ih ruši