Raičević: Bar zapostavljen, Kapitalni Budžet Opštine Bar pet puta veći od Vladinog Budžeta za Bar