Raičević: Bar jedini prepoznaje dobrovoljne davaoce krvi kao organizacije od posebnog značaja