Program privremenih objekata

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRIVREMENIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE BAR za period od 2019. do 2023. godine)

PROGRAM PRIVREMENIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPŠTINE BAR za period od 2019. do 2023. godine