Biografija – Dušan Raičević

DUŠAN RAIČEVIĆ 1 Dusan Raicevic

Predsjednik Opštine Bar

Rođen 14.02.1984. godine u Baru.

 

OBRAZOVANJE:


  • Fakultetsko obrazovanje stekao je 2007.godine na ACMT-u, Dubrovnik, područnoj jedinici Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, SAD – usmjerenje Small Business Development i dobio zvanje diplomirani ekonomista menadžmenta. Nosilac Cum Laude obilježja.
  • Gimnaziju „Niko Rolović“, prirodno-matematički smjer, završio je 2003. godine, (nosilac Luče B).
  • Osnovnu školu „Meksiko“ završio je u Baru 1999. godine (nosilac diplome Luča).

 

RADNO I POLITIČKO ISKUSTVO:


  • Potpredsjednik Opštine Bar (od decembra 2014. godine do avgusta 2018. godine)
  • Vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za ekonomiju i finansije u Opštini Bar.
  • Od 2008. do 2014. godine bavio se privatnim biznisom.
  • Predsjednik MODPS Bar II/2 od 2011.do 2014. godine
  • Član MO Bar II, OO i IO DPS Bar