Predsjednik opštine se sastao sa predstavnicima FRAMOG-a