Predsjednik Opštine Dušan Raičević povodom dvije godine mandata lokalne uprave: Razvoj jedina legitimacija koju želimo da imamo