Predsjednik Opštine Bar se susreo sa predstavnicima HGI