Predsjednica SO Bar Milena Božović posjetila Islamski kulturni centar i džamiju Selimiju