POZIV PODNOSIOCIMA PRIJAVE ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE PO JAVNOM POZIVU ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZA PODRŠKU RAZVOJA ZANASTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU U OPŠTINI BAR