Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević potpisao je sa IGP “Fidija” DOO  iz Podgorice Ugovor o izgradnji nadvožnjaka prema naselju Bjeliši. Ugovorena vrijednost radova je 1.558.587,24 €, a završetak radova planiran je u roku od 6 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Glavni projekat urađen je od strane projektantske kuće Građevinskog nadzora i laboratorijskog ispitivanja AD Podgorica, a reviziju je uradila revizorska kuća “7 ING” DOO Podgorica.

Dužina samog nadvožnjaka je 140 m, a širina 11,3 m, u okviru kojeg su predviđene kolovozne trake, pješačke staze, odbojne ograde i zaštitni pojas. Nadvožnjak je armirano betonske prenapregnute konstrukcije sa ukupno 8 stubova, na kojem je i čelična pješačka ograda, a na dijelu iznad kolosjeka zaštitna čelična mreža dužine 2×12 m.

Saglasno Zakonu, kod Ministarstva održivog razvoja i turizma,  u toku je postupak rješavanja po zahtjevu Opštine Bar za dobijanje dozvole za složeni inženjerski posao.

Izgradnjom ovog nadvožnjaka unaprijediće se saobraćajna infrastruktura u Baru, omogućiti bolja povezanost užeg gradskog jezgra sa prigradskim naseljima kroz stvaranje alternativnog puta u odnosu na postojeći, ali i povećati stepen bezbjednosti saobraćaja.

 IMG_7394 (2)