Potpisan sporazum o organizaciji, realizaciji i statusu Međunarnodnog TV festivala Bar