Potpisan sporazum o bratimljenju Bara i Vodnjana u Istri