Postavljene info table o starim maslinama u Džidžarinu