Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima