Polugodišnji izvještaj o ukupno ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima (01.01.-30.06.2020.g.)