Plan upravljanja komunalnim otpadom u opštini Bar za period 2016-2020. godina