Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 31.08. do 06.09.2019.