Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 29. jula do 04. avgusta 2017. god