Plan rada službenika Komunalne policije od 28 maja do 03 juna 2016