Plan rada službenika Komunalne policije od 28.10. do 03.11. 2017.god.