PLAN RADA službenika Komunalne policije od 27. jul do 02 avgusta 2019.godine