Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 26.05 do 01.06.2018.godine