Plan rada službenika Komunalne policije od 23.02.do01.03.2019.godine