PLAN RADA SLUŽBENIKA KOMUNALNE POLICIJE OD 22. DO 28.02.2020.GODINE