Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 21. do 27.07.2018. godine