Plan rada službenika Komunalne policije od 21.09do 27.09.2019 .godinu