Plan rada sluzbenika Komunalne Policije od 20 .04.-25.04. 2019 .godine