Plan rada službenika Komunalne policije od 19 .10. do 25.10. 2019.godine.