Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 18. do 24.08.2018. godine