Plan rada službenika komunalne policije od 17. 12. do 23.12.2016.godine