Plan rada sluzbenika Komunalne policije od 16. do 22.06.2018. godine